RTV-X900

מאפיינים הספק מנוע:21.6 כוחות סוס
דגם מנוע:D902-E2-UV
סוג מנוע:מנוע דיזל ישר, 4 פעימות הזרקה, עקיפה, מקורר מים.
הנעה:4X4/2X4
הילוכים:תיבת הילוכים הידרו סטטית 3 תחומים קדימה ו-1 אחורה
משקל:עצמי נטו: 830 ק"ג, כושר נשיאה בארגז : 670 ק"ג, כושר גרירה: 590 ק"ג  • טרקטור המשא מסופק עם גגון וחלון זכוכית קדמי
  • טרקטור המשא מסופק עם גלגל רזרבי
  • טרקטור המשא מסופק עם מגן חזית קדמי
  • אספקת דגם חדש RTVX900 החל מתחילת שנת 2015


דגם חדש RTV-X900 טרקטור משא בטיחותי ביותר, ארגז גדול עם מהפך הידראולי, יציאת שמן להפעלת כלים הידראוליים, הגה כוח.
הנעה הידרוסטטית ללא רצועה
כלי רכב לעבודה, עבירות בשטח יוצאת דופן
מהירות מוגבלת ל- 40 קמ"ש ללא יכולת לשנותה
ניתן להזמין עם קבינה מקורית קובוטה, או קבינה רכה מיוצרת ומורכבת בישראל