מיגון לטרקטור צר מטעים

מאפיינים מיגון חזית הטרקטור:
מיגון תחתון 4 מ"מ:
מיגון פנסים אחוריים:
מיגון קבינה כולל:
מיגון גג קבינה כבד:

מיגונים לטרקטורים צרים המיוצרים מפח 4 מ"מ או רשת, על פי סוג המיגון.
המיגון מבטיח הגנה על הטרקטור, מיכלי הדלק והקבינה מפני פגעי ענפים או גזעים.
ייצור המיגון התחתון מבוצע בחיתוך לייזר מדוייק ויש בו פתחי ריקון שמן מובנים.
הרכבת מיגון תחתון נעשית במפעל או בבית הלקוח, מיגון קבינה במפעל בלבד.