מיגון לטרקטור M9960 קבינה

מאפיינים מיגון גג - פח מלא:
מיגון חזית הטרקטור:
מיגון חלון קדמי:
הגנת כנפיים:

מיגונים לטרקטורים המיוצרים מפח 4 מ"מ או רשת, על פי סוג המיגון המבוקש.
המיגון מבטיח הגנה על הטרקטור, מיכלי הדלק והקבינה מפני פגעי ענפים או גזעים.
ייצור המיגון התחתון מבוצע בחיתוך לייזר מדוייק
ויש בו פתחי ריקון שמן מובנים.
הרכבת מיגון תחתון נעשית במפעל או בבית הלקוח, מיגון קבינה במפעל בלבד.